Finanční způsobilost dopravce s vozidly od 2,5t do 3,5t

Finanční způsobilost

Od května 2022 dochází k zásadní změně pro dopravce provozoující vozidla přesahující 2,5t ale nepřesahující 3,5. Na tato vozidla bude nově vyžadováno prokázání finanční způsobilosti, avšak v nižším rozsahu než pro vozidla přesahující 3,5t.

Dopravce disponující jen vozidly od 2,5t do 3,5t bude muset prokázat finační způsobilost ve výši 1 800 EUR na první vozidlo a 900 EUR na každé další vozidlo. Pokud však bude současně provozovatelem vozdila převyšujícího 3,5t bude prokazovat finanční způsosobilost na první vozidlo ve výši 9 000 EUR, na každé další vozidlo přesahující 3,5t ve výši 5 000 EUR a na vozidla v rozmezí 2,5t až 3,5t ve výši 900 EUR.

Dále nově prvopodnikatel nebude moci prokázat finanční způsobilost prostřednictvím pojištění, nýbrž pouze prokázáním finančních rezerv.

Více v Nařízení EP a Rady (EU) 2020/1055

Kde finanční způsobilost prokázat? Na krajském úřadě, odkaz ja jejich stránky naleznete ZDE.

Dopravce s vozidly vozidly do i nad 3,5t bude v roce 2022 prokazovat finanční způsobilost ve výši:

  • 227 781,- Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tun,
  • 126 545,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,
  • 22 778,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

Tato povinnost platí od února 2022.

Dopravce s vozidly jen do 3,5t bude v roce 2022 prokazovat finanční způsobilost ve výši:

  • 45 556,2 Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny,​
  • 22 778,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.
Finanční způsobilost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.