Odborná způsobilost dopravce – zkouška

Zajištění osoby se zkouškou z odborné způsobilosti dopravce je podmínkou pro udělení koncese pro provozování nákladní autodopravy přesahující 3,5 tuny.

Její získání může být však pro některé uchazeče poměrně komplikovanou záležitostí z důvodu, že se jedná spíše o zkoužku ze znalostí právních než praktických.

Ke zkoušce se žadatel přihlašuje u krajského úřadu dle svého trvalého bydliště.

Samotná zkouška je rozdělena do dvou částí. První část je test, který je složen z 60 otázek, které musí být zodpovězeny během 120 minut. Druhou části je pak praktický příklad.

Z každé části musíte dosáhnout úspěšnosti alespoň 50% úspěšnosti, přičemž v průměru z obou částí musíte mít více než 60%.

Testovací otázky

Elektronické testy na otázky naleznete na stránce ministerstva dopravy ZDE.

Kompletní seznam otázek publikovaný v roce 2021 si můžete stáhnout ZDE. Obsahuje i paragrafové řešení, kdy si ovšem otázky musíte dohledat v zákoně.

Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby obsahoval otázky z každého z osmi oborů:

  1. Občanské právo
  2. Obchodní právo
  3. Sociální právo
  4. Daňové právo
  5. Obchodní a finanční správa podniku
  6. Přístup na trh
  7. Technické normy a technická hlediska provozu
  8. Bezpečnost silničního provozu

Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby obsahoval otázky z každého oboru. Maximum je 100 bodů. Z každého z oborů uvedených pod body 1, 3, 6 a 7 po dvou bodech. Z ostatních pak po jednom bodu.

Případová studie

Ze zkušeností bývá větším problémem pro složení případová studie, která je druhou částí zkoušky z odborné způsobilosti. Případová studie je zadání příkladu, na kterém máte za úkol demonstrovat své znalosti problematiky nákladní dopravy. Skládá se z několika bloků, přičemž každý je poměrově ohodnocen.

V těchto blocích musíte prokázat své znalosti v oblasti finančního plánování, znalost právních otázek v oblasti autodopravy, znalost vozidel, otázky týkající se řidičů a jejich přestávek a další.

Bohužel okruh případových studií není omezen, a tak se pokaždé můžete setkat s novým příkladem. Z vlastní zkušenosti doporučuji tuto část nepodcenit. Tato část zkoušky je náročnější na znalosti a časově je nutné předem si ji rozvrhnout.

ZDE naleznete soubor cvičných případových studií i s řešením publikovaných krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Odborná způsobilost dopravce